پل باسن روی توپ

پل باسن روی توپ
پل باسن روی توپ
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
توپ تمرینی

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)