باسن غلتک

باسن غلتک
باسن غلتک
وسیله تمرینی
رول فوم

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)