باسن نشسته مچ روی زانو

باسن نشسته مچ روی زانو
باسن نشسته مچ روی زانو
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : حرفه ای

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)