کشش باسن نشسته

کشش باسن نشسته
کشش باسن نشسته
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)