پل باسن با یک پا

پل باسن با یک پا
پل باسن با یک پا
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)