قدم گذاشتن روی میز و بالا آوردن زانو

قدم گذاشتن روی میز و بالا آوردن زانو
قدم گذاشتن روی میز و بالا آوردن زانو
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)