پل باسن معلق

پل باسن معلق
پل باسن معلق
عضله فرعی
همسترینگ
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : باسن

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)