بالا آوردن کتل بل متناوب

بالا آوردن کتل بل متناوب
بالا آوردن کتل بل متناوب
عضله فرعی
ماهیچه دوسر بازویی
وسیله تمرینی
کتل بل

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)