کشش عضلات سرینی

کشش عضلات سرینی
کشش عضلات سرینی
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

1. پاهای خود را زیر پد نگهدارنده پا و بین دو غلتک قرار دهید. زانوهای شما باید پشت غلتک قرار گرفته باشد.

2. حرکت را در شرایطی که از دستگاه آویزان شده اید شروع کنید. در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، با خم کردن زانوها و فشار پنجه های پا به صفحه پشتی ، بالا بروید.

3. به آرامی و در شرایطی کنترل شده به موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)