پشت پا خوابیده با دستگاه

پشت پا خوابیده با دستگاه
پشت پا خوابیده با دستگاه
وسیله تمرینی
دستگاه

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

1. سطح دستگاه را متناسب با قد خود تنظیم کرده و روی دستگاه دراز بکشید. مچ پاهای خود را زیر غلتک دستگاه قرار دهید.

2. پشت خود را صاف نگه داشته ، پاها را کشیده و دسته های کناری را در دست بگیرید. این وضعیت شروع است.

3. همزمان که نفس تان را بیرون می دهید ، بدون بلند کردن ران ها از روی تکیه گاه ، تا جایی که می توانید پاها را بلند کنید. پس از رسیدن به حداکثر انقباض در عضلات همسترینگ ، یک ثانیه در این وضعیت صبر کنید.

4. به داخل نفس کشیده و پاها را به وضعیت شروع برگردانید. حرکت را به تعداد توصیه شده تکرار کنید.

هشدار: انتخاب وزنه ی بیش از حد سنگین در این تمرین ، ممکن است منجر به آسیب پشت و همسترینگ شود.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)