ددلیفت رومانیایی بالاتر از سطح زمین

ددلیفت رومانیایی بالاتر از سطح زمین
ددلیفت رومانیایی بالاتر از سطح زمین
عضله فرعی
ساعد
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

1. ایستاده و هالتر را در مقابل خود روی زمین قرار دهید. می توانید برای افزایش دامنه حرکت، روی چند صفحه وزنه (یا سکو) قرار بگیرید.

2. زانو ها را خم کرده و تا جایی که می توانید باسن را عقب ببرید . در حالی که پشت خود را صاف نگه داشته اید ، پایین رفته و هالتر را بگیرید. با صاف کردن زانوها و جلو آوردن باسن ، هالتر را تا مقابل ران ها بالا بیاورید.

3. کمی مکث کرده ، سپس به آرامی به موقعیت شروع برگردید.

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)