حفظ تعادل با یک پا

حفظ تعادل با یک پا
حفظ تعادل با یک پا
وسیله تمرینی
بدن

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)