کشش ساق و پشت پا ایستاده

کشش ساق و پشت پا ایستاده
کشش ساق و پشت پا ایستاده
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)