لمس پنچه پا ایستاده

لمس پنچه پا ایستاده
لمس پنچه پا ایستاده
عضله فرعی
عضله دوقلو
وسیله تمرینی
NONE

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)