ددلیفت پا جمع با دمبل

ددلیفت پا جمع با دمبل
ددلیفت پا جمع با دمبل
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)