سومو ددلیفت با زنجیر

سومو ددلیفت با زنجیر
سومو ددلیفت با زنجیر
وسیله تمرینی
هالتر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)