پشت پا معلق با بند تی آر ایکس

پشت پا معلق با بند تی آر ایکس
پشت پا معلق با بند تی آر ایکس
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
دیگر

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : متوسط

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)