پرواز دمبل از بین پا

پرواز دمبل از بین پا
پرواز دمبل از بین پا
عضله فرعی
باسن
وسیله تمرینی
دمبل

عضله اصلی : همسترینگ

سطح تمرین : مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)