سرشانه دمبل روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

بالای سر بردن دمبل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

یکضرب با جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , باسن
نوع تمرین
قدرتی
سطح
حرفه ای

پرس پوش با جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

بالای سر بردن جفت کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , عضله دوقلو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

صلیب

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
مبتدی

پرس کلین

عضلات درگیر
شانه ها , عضلات شکم
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس شانه با دمبل پهن

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
مردان آهنین
سطح
حرفه ای

کشش بالاتنه روی صندلی

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

چرخش صفحه وزنه (راننده ماشین)

عضلات درگیر
شانه ها , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه با طناب

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

سرشانه هالتر روی میز شیب دار

عضلات درگیر
شانه ها , قفسه سینه
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کشیدن بند از دو طرف

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

پرتاب توپ به عقب

عضلات درگیر
شانه ها
نوع تمرین
پیلومتریک
سطح
مبتدی

صلیب (پروانه) پشت با کش تمرینی

عضلات درگیر
شانه ها , میانی پشت
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

چرخش دورانی دست

عضلات درگیر
شانه ها , ماهیچه ذوزنقه‌ای
نوع تمرین
کششی
سطح
مبتدی

پرس متناوب با کتل بل

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

پرس سرشانه با سیم کش

عضلات درگیر
شانه ها , پشت بازو
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کول با کش تمرینی

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کول با سیم کش

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , شانه ها
نوع تمرین
قدرتی
سطح
متوسط

کول با دمبل ایستاده

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ماهیچه دوسر بازویی
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شراگ یکضرب

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
متوسط

بارفیکس دست صاف

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , پشتی بزرگ
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

شراگ با دستگاه

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ساعد
نوع تمرین
قدرتی
سطح
مبتدی

کلین شراگ

عضلات درگیر
ماهیچه ذوزنقه‌ای , ساعد
نوع تمرین
Olympic Weightlifting
سطح
مبتدی

badge g

دانلود نسخه اندروید از

(رایگان)