• حرفه ای ورزش کنید

  اپلیکیشن بدنساز 98
  بدون نیاز به کاغذ و قلم ، اصولی و صحیح ورزش کنید
  Read More
 • دقیق و حرفه ای

  با زمان بندی های دقیق استراحت بین ورزش ها
  نمایش زمان کل تمرین ، وزن کل وزنه و همچنین محاسبه کالری مصرفی بر اساس وزن و قد و سن شما

  Read More
 • برنامه های ورزشی از پیش تعریف شده

  برنامه های ورزشی از پیش تعریف شده مناسب برای هر هدفی که شما دنبال آن هستید امکان ساخت برنامه و به اشتراک گذری امکان فروش برنامه ها اگر مربی هستید امکان درخواست برنامه اختصاصی از مربیان Read More
 • 1
 • 2
 • 3